GWB2017_46Veniu al Girona Wedding Breakfast
3 de novembre de 2018 al Monestir Sant Salvi